Yargıtay’da onanan dosya bozulur mu ?

ziyaretçilerimizden aldığımız soruların başında yargıtay’da onanan dosya bozulur mu ? daha doğru bir tabirle; yargıtay tarafından onanan bir cezaya itiraz edilir mi ?

bilindiği gibi yerel mahkemeden almış olduğunuz bir cezanın kesinleşmesi için yargıtay tarafından onaylanması gerekmektedir. yargıtay tarafından onaylanmayan hiç bir dosya-ceza kesinleşmiş sayılmaz. bir cezanın yahut herhangi bir alacak davasının kesinleşebilmesi için dosyanızın ankara’ya gitmesi ve yargıtay tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekir.

peki yargıtay’da onanan dosya bozulur mu ?

evet bozulur ? yani yargıtayın onayladığı bir ceza bozulur; onaylanan bir yargıtay kararına itiraz etme hakkınız vardır. ama bunu siz yapamazsınız, sizin avukatınız da yapamaz. yargıtay tarafından onaylanan bir dosyaya itirazı hakkı ancak yargıtay cumhuriyet başsavcılığına aittir.

şuraya dikkat >> yargıtay cumhuriyet savcılığı dosyanızda kuvvetli ve inandırıcı deliller bulmuşsa (inandırıcı delilleri avukatınız bulacak; bulduğu delillerle savcılığı ikna edecek) size verilen cezanın sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı ilkesinden yola çıkarak (gerçekten masum olduğunuza yeteri kadar ikna olmuşsa) bu süreci başlatır.

süreç şöyle işler;

aldığınız ceza aynen uygulanır, cezanız infaza verildiyse yakalandığınız anda cezaevine girersiniz. yani yargıtay tarafından onaylanan kararda neye hükmedilmişse o aynen uygulanır !.. yargıtay başsavcılığı sizin dosyanıza itiraz etmeyi uygun görürse dosyanızı savcılığın kendi itiraz dilekçesiyle birlikte ceza genel kuruluna gönderir, oradan çıkan karar kesindir, yargıtayın vermiş olduğu kararında üzerindedir ve bağlayıcıdır. özetleyecek olursak; yargıtay başsavcılığının yapmış olduğu itiraz, sizin cezanızın infazının ertelenmesini sağlamaz.

itiraz süreci, aşağıdaki kanun maddesinden yola çıkar;

Madde 308 – (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.

yargıtayın onayladığı bir cezaya itiraz edildiğinde; ceza genel kurulunun dosyayı karara bağlaması yargıtayın dosyanızı inceleme süreci kadar uzun sürmez ancak net bir tarihte verilmez.