Yargıtay onama kararı ne zaman kesinleşir ?

yargıtay’da bir dosya-karar onanmadıktan sonra o dosya-karar kesinleşmiş sayılmaz. bir davanın kesinleşebilmesi için yargıtay denetiminden geçmesi ve yargıtayca onanması gerekmektedir. yargıtay aşaması ise taraflardan bir tanesinin itirazı ile aşlar.

yerel mahkeme kararına her iki taraftan birisi itiraz etmemişse yerel mahkeme tarafından verilen o karar yargıtaya gerek kalmadan 7 gün içerisinde (tıpkı yargıtaya gitmiş gibi) kesinleşir.

diyelim ki yerel mahkemede devam eden bir davanız var… mahkemeden ceza aldınız ve size verilen cezaya 7 günlük süre içirisinde itiraz ettiniz. siz, mahkemenin kararına itiraz ettiğiniz anda itibaren ortalama olarak 1,5 senelik bir yargıtay süreci başlar ( 1,5 senelik süre, daha az ya da daha fazla olabilir) itiraz ettiğiniz karar yargıtaya gelir yargıtay denetiminden geçer ve şayet onanırsa, onandığı tarihten itibaren kesinleşir.

onama kararı verilmesiyle ceza mahkemesi kararı, onama tarihi itibariyle kesinleşir. ve üstelik herhangi bir tebliğe gerek yoktur. CMK.da karar düzeltme yolu yok. ancak, CMK. 308 gereğince; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.