Kara kaba sıva harcı ölçüleri merak edenler ?

bana en sağlam sıva çeşidi hangisi diye sorsalar hiç kuşku yok kara sıva derim. hani şu kum ve çimento karışımı ile yapılan ve mala ile duvara atılan meşhur sıva. kara sıva dediğimiz olay duvara ayrıca mukavemet ve sağlamlık kazandırır. yapı elemanlarından bir tanesi olan duvarlar, dolgu ve bağlayıcılardan oluşur. hiç kuşku yok ki duvar üzerindeki sıvayı da kapsar eğer duvarda sıva olmaz ise yapılan iş üst üste yığılmış gaz beton, taş veya tuğla dan ibaret kalır. kara sıva, duvarı oluşturan elemanları birlikte çalışmasını, yatay yahut düşey anlamda mukavemetlere karşı olan direncini artırır. daha doğru ve anlaşılır bir tabirle sıva atılmış bir duvar daha sağlam olur.

kara sıva mastar uygulanışı

sıva atılmamış bir duvar düşünün bu şekilde olan bir duvara yatay olarak bir zorlama ya da kuvvet geldiği zaman duvarın çerçevenin deformasyonuna bağlı olarak üst bölümlerden devrilmesi kuvvetle muhtemeldir. şayet bu duvarımızın sıvalı olması durumunda ise meydana gelecek baskı ve zorlamalara karşı daha dayanıklı ve duvarın kendini bırakması sıvanın oluşturduğu sargılama etkisiyle hiç de basit olmayacak dolayısıyla kolay kolay bir devrilme söz konusu olmayacaktır.

inşaat halindeki evimizin duvarlarına “vurulan” sıva harcı, kaba sıva ve ince sıva olmak üzere iki çeşit halindedir.

kara sıva uygulanışı

KABA SIVA HARCI NEDİR HAZIRLANIŞI VE HARÇ ÖLÇÜLERİ NELERDİR ?

KABA SIVA HARCI: 0-2 mm doğal (tatlı sudan çıkmış ya da tatlı su ile yıkanmış deniz kumu harici bir kum) kum ile bağlayıcılar (çimento)  su ile birlikte karıştırılarak elde edilirler. kara sıva dediğimiz şey, iki tabaka halinde yapılır. kara sıvanın ilk aşaması olan 1.tabakasını duvar yüzeyine harcın kolay yapışması için çimento oranı yüksek olarak atarız. ilk etapta atacağımız kaba sıvanın kalınlığı ise 20-25 mm civarında olmalıdır.

İç duvarlarda, kireç harcı veya takviyeli harç kullanılır. Dış duvarlarda ise genellikle takviyeli harç kullanılır. Bu harçlarda, çimento miktarı değişkenlik gösterebilir, bu değişkenlik hava koşullarına ve rutubete bağlıdır.

İNCE SIVA HARCI: 0-1 mm ince doğal kum (tatlı sudan çıkmış ya da tatlı su ile yıkanmış deniz kumu harici bir kum) ve piyasada mil ismiyle tanımlanan kum ile ve bağlayıcının (yani çimentonun) su ile karıştırılmasıyla meydana gelir. iç sıva yani ince sıva dediğimiz şeyin anlamı,  kaba sıvadan meydana gelen boşlukları doldurmak ve yüzeyi perdahlamak ve daha da güzel bir görünüm elde etmek için yapılır. genellikle kireç veya takviyeli harç kullanılır. ince sıvanın kalınlığı ise en fazla 10 mm olabilir.

Kum çimento

KARA KABA SIVA KARIŞIM VE HARÇ ÖLÇÜLERİ ?

en çok ve yaygın olarak kullanılan haliyle kara-kaba sıva karışım ölçüleri, 1 m3 kuma 0,330 m3 sönmüş kireç ve 110 lt su katılarak yapılır. takviyeli sıva harçlarında ise bu oran, 1 m3 kuma 0,170 m3 sönmüş kireç, 225 kg çimento ve 135 lt. su konur.

şu bilgilerde işinize yarayabilir:

  • Çimento: bağlayıcı, sertleştirici
  • İnşaat kumu: hacim
  • Kireç: kolay şekil alabilmesi için

Kaba harç karışım oranı, geleneksel cephe sıvası:

  • 50 kg. lık bir torba çimento
  • 25 kg. kireç
  • 150 kg kum
  • 25 lt. su

son olarak bir hususu daha belirtmek isteriz, sıva harçları, genel olarak basınca belirli bir dayanım gösterirken çekme ve kesme kuvvetlerine karşı herhangi bir dayanım ya da dayanıklılık göstermezler.