Adli sicil “arşiv kaydı” ne zaman silinir ?

adli sicil kaydı ile “arşiv kaydı” arasında fark vardır. biri başka bir şeyi ifade ederken diğeri bambaşka bir şeyi ifade eder ve her iki durumda da bu türden dosyaların silinmesi belirli şart ve zamana tabidir.

bir suçtan mahkum olduysanız cezanızın kesinleşmesinin ardından (cezanızın infaz edilmesi gerekir yani almış olduğunuz cezanızı cezaevinde bitireceksiniz) mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına alınır, daha sonra bazı şartların gerçekleşmesi durumunda, mahkumiyet hükmüne dair adli sicil kaydı bilgileri silinerek “arşiv kaydına” alınır. arşiv kaydında duran bilgilerinizin ise silinmesi yahut ortadan kaldırılması belli koşulların gerçekleşmesine bağlıdır; işte o şartlar:

evvela hükümlüye ait olan adli sicil kaydı cezanızın infaz edilmesinden sonra (cezaevine girip çıktıktan sonra) silinerek arşiv kaydına alınır. hükümlüye ait arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.

arşiv kaydına alınan mahkumiyet hükümleri ise, TCK dışındaki kanunların ceza mahkumiyetine bağladığı hak yoksunluklarına neden olan bir mahkumiyet ise; cezanın infazından sonra hükümlünün başvurusu ile mahkeme tarafından memnu hakların iadesi kararı verilmişse kaydın arşive alınma şartlarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle birlikte arşiv kaydı silinir. memnu hakların iadesi kararı alınmamış ise söz konusu kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir.

bu hüküm nedeniyle ceza mahkumiyetlerinin büyük bir kısmı 15 yıl veya 30 yıl süresince arşiv kaydında kalmaktadır.

hükümlünün ölmesi durumunda yahut ceza almasına neden olan eylemin “suç olmaktan çıkması” gibi hallerde arşiv kaydı silinir.